Vad ska man tänka på när man kombinerar typsnitt?

Om du vill ha symmetri kan du leta efter gemensamma former, finns det tvärstreck som påminner om varandra eller andra gemensamma drag? Den symmetriska kombinationen ger ett lugnt intryck och lämpar sig när du vill hålla en enhetlig känsla igenom profilen. Det bör dock finnas en viss kontrast så att rubriker, ingresser och brödtext inte flyter ihop.

Alternativet är att du gör tvärtom, välj två typsnitt som har starka kontraster. Det vanligaste exemplet är att kombinera en Serif med en Sans Serif. Detta kan vara bra när du vill skapa uppmärksamhet och låta typografin ta lite mer plats. En stor kontrast kan påverka läsbarheten, så testa dig fram så att ditt budskap når mottagaren.

Att begränsa antalet typsnitt du kombinerar är klokt. På webben ger det snabbare laddningstider och ger läsaren större möjlighet att överblicka innehållet. Blandar du för många typsnitt kan det vara svårt att förstå hierarkierna och det blir därmed svårare att leda läsaren genom innehållet i den ordning som du önskar att kommunicera det.