Vad bör jag tänka på när jag beställer ett typsnitt?

Börja med att fundera över ditt varumärkes identitet, hur ser den ut? Typsnittet ni önskar beställa bör reflektera och komplettera ert varumärke och dess värderingar. Reflektera även över vilka användningsområden typsnittet ska ha. Är det till brödtext, rubriker eller något annat? Desto bredare användningsområde, desto mer tid behöver designern för att skapa typsnittet då man kan behöva inkludera fler skärningar (kursiv, fet, smal, etc.). Antalet språk som typsnittet ska kunna fungera för är en annan aspekt, behöver det ha latinska alfabetet, det grekiska, kyrilliska, asiatiska, arabiska, etc.?

Andra faktorer som kan vara relevanta är t.ex.
– När behöver ni ha typsnittet?
– Behöver det vara kompatibelt med någon speciell miljö (webb, appar, tryck, etc).
– Ska det vidareutvecklas till fler skärningar och varianter, alltså bli en del av en typsnittsfamilj?