Vad är en typsnittsfamilj?

En typsnittsfamilj är en samling typsnitt med liknande karaktäristik som tillhör en och samma familj. Ofta har familjen ett grundtypsnitt som designern utgår ifrån när den skapar variationerna. Dessa görs för passa ihop, men ändå ha egen karaktärer. Exempelvis kan typsnittet få olika skärningar som Light, Medium, Bold och Black. Men det kan också vara speciella varianter av typsnittet som lämpar sig för rubriker, display och får leva lite mer fritt. Typsnitten i en familj håller alltså en konsekvent designtanke och baseras på samma princip och design, men de har ändå sin egna karaktär.