Jag kan inte bädda in mitt typsnitt i Powerpoint, varför?

Om du har ett licenserat typsnitt kan det vara så att det har licensrestriktioner och helt enkelt inte tillåter att det bäddas in i t.ex. Powerpoint. Det kan även bero på att du har en äldre variant av typsnittet som inte längre är kompatibelt med nya programvaror. Säkerställ att du har typsnittet installerat på din dator, om det är så att du använder någon form av molntjänst för din typsnittshantering kan det vara så att det inte går att bädda in.

Om ditt företag använder sig av licenserade typsnitt, säkerställ att det finns ett så kallat ”fallback”-typsnitt som är vanligt förekommande som ni kan byta till om det är ett problem med det ordinarie. Använder ni primärt en linjär till era rubriker är det bra om det i den grafiska profilen finns specificerat om det är t.ex. Arial, Tahoma eller Verdana ni ska använda i reserv.