Hur ska man tänka med typografi i logotyper?

Det viktigaste är att typsnittet matchar varumärkets identitet, att det fångar det essentiella i varumärkes själ. Tänk även på läsbarheten och säkerställ att logotypen blir läsbar även i små versioner. Vidare så behöver ni verkligen inte tänka att ni ska välja typsnitt till logotypen efter de typsnitt ni ska ha i er kommunikationen (såsom rubriktypsnitt, brödtext, etc.). Logotypen ska bestå, men varumärkets generella typsnitt kan förändras med åren. Behöver ni hjälp med att skapa antingen en logotyp eller grafisk profil så är ni såklart varmt välkomna att kontakta oss på Fluid!