Frekventa frågor

Det viktigaste är att typsnittet matchar varumärkets identitet, att det fångar det essentiella i varumärkes själ. Tänk även på läsbarheten och säkerställ att logotypen blir läsbar även i små versioner. Vidare så behöver ni verkligen inte tänka att ni ska välja typsnitt till logotypen efter de typsnitt ni ska ha i er kommunikationen (såsom rubriktypsnitt, brödtext, etc.). Logotypen ska bestå, men varumärkets generella typsnitt kan förändras med åren. Behöver ni hjälp med att skapa antingen en logotyp eller grafisk profil så är ni såklart varmt välkomna att kontakta oss på Fluid!

Truetype-formatet (TTF) är en äldre version av ett typsnittsformat som numera oftast ersätts med OpenType (OTF). OTF är en typ utveckling av TTF-formatet med fördelen att det kan innehålla fler tecken, specialtecken och andra stilistiska funktioner såsom ligaturer och tabellerade siffror. För dig som använder typsnittet till vardags kommer det inte vara någon skillnad. Men för vår kollega Jonas som skapar egna typsnitt (läs gärna mer här) så är OTF ett måste i det vardagliga arbetet.

Sans serifer (även kallade linjärer) är bokstäver som primärt består av linjer utan dekorationer i ändarna. Ordet Sans kommer från franskans ”Utan” och innebär kort och gott att typsnittet saknar klackar i typsnittets ändar. Linjärer används ofta för digitala plattformar och upplevs som enkla, rena samt skalar bra mellan olika storlekar. Vanliga typsnitt är exempelvis Helvetica, Arial eller Open Sans.

Serifer är typsnitt som har ”klackar” längst ut i ändarna. Det ger typsnittet en elegant, klassiskt känsla och kan öka läsbarheten då ögat får en tydligare linje att följa i längre texter. Det blir även enklare för ögat att hoppa mellan rader när man läser i t.ex. en bok eller tidning. Serifer har dock haft problem på skärmar, framförallt förr i tiden när upplösningen på skärmarna var sämre med att de tunna linjerna var svåra att läsa på skärm då de ”frätte ut”. De har även sämre läsbarhet desto mindre typsnittet blir Men med dagens skarpa skärmar kan man med gott samvete välja att använda en serif även online. Vanliga typsnitt är Times New Roman, Georgia och Trajan Pro.

Testa dig själv, är brödtexten du läser här en serif eller sans serif?

Det beror på er organisations behov. Är ni en stor organisation så kan det vara bra att ha fler typsnitt så att ni kan variera er kommunikation till annonser, affischer, intranät och digital närvaro.
Se över alla olika platser där ni kan behöva variera er, exempelvis rubriker, mellanrubriker, brödtext, annonser, fallbacktext, webb och appar och så vidare. Välj sedan typsnittskombinationer som fungerar för att fylla era kommunikationsbehov. Men glöm inte bort att att det är viktigt att det finns igenkänning och en röd tråd i kommunikation, använd typsnitten konsekvent och med eftertanke, inte som strössel på glass.

Ett mindre företag som en frisör eller en liten verkstad klarar sig antagligen bra på ett rubriktypsnitt och ett för brödtext. Lättast är att välja en typsnittsfamilj som har både och, exempel kan vara Lato eller Merriweather som finns att ladda ner från Google Fonts i många skärningar.

Om du vill ha symmetri kan du leta efter gemensamma former, finns det tvärstreck som påminner om varandra eller andra gemensamma drag? Den symmetriska kombinationen ger ett lugnt intryck och lämpar sig när du vill hålla en enhetlig känsla igenom profilen. Det bör dock finnas en viss kontrast så att rubriker, ingresser och brödtext inte flyter ihop.

Alternativet är att du gör tvärtom, välj två typsnitt som har starka kontraster. Det vanligaste exemplet är att kombinera en Serif med en Sans Serif. Detta kan vara bra när du vill skapa uppmärksamhet och låta typografin ta lite mer plats. En stor kontrast kan påverka läsbarheten, så testa dig fram så att ditt budskap når mottagaren.

Att begränsa antalet typsnitt du kombinerar är klokt. På webben ger det snabbare laddningstider och ger läsaren större möjlighet att överblicka innehållet. Blandar du för många typsnitt kan det vara svårt att förstå hierarkierna och det blir därmed svårare att leda läsaren genom innehållet i den ordning som du önskar att kommunicera det.

En typsnittsfamilj är en samling typsnitt med liknande karaktäristik som tillhör en och samma familj. Ofta har familjen ett grundtypsnitt som designern utgår ifrån när den skapar variationerna. Dessa görs för passa ihop, men ändå ha egen karaktärer. Exempelvis kan typsnittet få olika skärningar som Light, Medium, Bold och Black. Men det kan också vara speciella varianter av typsnittet som lämpar sig för rubriker, display och får leva lite mer fritt. Typsnitten i en familj håller alltså en konsekvent designtanke och baseras på samma princip och design, men de har ändå sin egna karaktär.