Fluid Soda

Display

Rejält influerad av den bästa låten ur Fem myror är fler än fyra elefanter, ”Det är O:et i ordet som gör det” ritades typsnitt Fluid Soda. De maffiga O:na står i stark kontrast till det i övrigt väldigt kondenserade typsnittet, men vem kan bli irriterad på en praktfull ellips? Skulle man känna att det blir för mycket så finns givetvis alla O (och varianter av dito) som kondenserade alternativ. Och ett par av de vanligaste ligaturerna skickar vi med.
Namnet då? Ja men ett välexpanderat O är ju nästan färdigt att brista, lika sprickfärdigt bubblig och pysig som en kantstött läskburk en varm sommardag. Hoppas det ska smaka!

Fluid Fonts

Fria för användning, för att främja kreativitet!
Alla typsnitt är gratis att använda för både privat och kommersiellt bruk, men får inte säljas vidare.  Typsnitten är skapade av Jonas Mandorf, Art Director på Fluid. 

Dela gärna hur ni  använder typsnitten till fonts@fluid.se

Vi älskar att se hur typsnitten tar form!

Font Usage License Agreement

This Font Usage License Agreement (”Agreement”) is entered into between Fluid AB (”Licensor”) and any individual or entity (”Licensee”) accessing or downloading fonts created by Fluid AB from the website fonts.fluid.se (”Website”). By accessing or using the fonts provided on the Website, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement.

Grant of License:

  1. Licensor grants Licensee a non-exclusive, non-transferable license to use the fonts for both commercial and private purposes.

  2. Licensee may use the fonts for any personal or commercial project, including but not limited to website design, print materials, digital products, and advertising.

Restrictions:

  1. Licensee may not resell, redistribute, sublicense, or otherwise make the fonts available for download or use by third parties.

  2. Licensee may not include the fonts in any font bundle, font collection, or similar product for sale or distribution. 

Ownership:

  1. Licensor retains all rights, title, and interest in and to the fonts, including any and all intellectual property rights.

Disclaimer of Liability:

  1. Licensor makes no representations or warranties regarding the performance, quality, or suitability of the fonts for any particular purpose. Licensee acknowledges that the fonts are provided ”as-is” without warranty of any kind, either expressed or implied.

  2. Licensor shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use the fonts, including but not limited to damages for loss of data, loss of profits, or business interruption.

Termination:

  1. This Agreement is effective until terminated. Licensor may terminate this Agreement at any time if Licensee fails to comply with its terms.

  2. Upon termination, Licensee must cease all use of the fonts and destroy any copies in their possession.

By accessing or using the fonts from the Website, Licensee acknowledges that they have read and understood this Agreement and agree to be bound by its terms and conditions.